MTT

Medische TrainingsTherapie

Medische TrainingsTherapie

Medische training is een vorm van training waarbij op een veilige en gecontroleerde manier met het lichaam wordt omgegaan. Deze vorm van trainen is daarom geschikt voor iedereen die op een verantwoorde manier aan zijn lichaam wil werken. Uw leeftijd, eventuele klachten en/of uw conditie vormen geen belemmering voor deelname. Een training duurt één uur en wordt gegeven in groepsverband. U krijgt een individueel oefenprogramma, dat afgestemd is op uw situatie, dus u kunt aan de slag op uw eigen niveau en in uw eigen tempo. Bij het trainen is er gedurende het gehele uur een fysiotherapeut aanwezig in de zaal om iedereen van de nodige sturing en adviezen te kunnen voorzien. De enige voorwaarde waaraan u moet voldoen is dat u een duidelijk trainingsdoel moet hebben waaraan u wilt werken en daarnaast natuurlijk een optimale inzet!

 

 

Aanmelding

Zodra u zich telefonisch of per e-mail aanmeldt voor de medische training krijgt u een intake formulier. Aan de hand van dit formulier wordt bepaald of u direct kunt starten met de medische training of dat het van belang is om door middel van een fysiotherapeutische screening eerst uw klacht verder in beeld te brengen. Na deze screening volgt de verdere intake, blijkt een screening niet nodig dan kunt u direct terecht voor de intake.

 

 

Intake

Tijdens de intake worden een aantal testen afgenomen om te bepalen wat uw niveau is op het moment dat u start met trainen. Aan de hand van deze gegevens wordt er in overleg met u een trainingsprogramma opgesteld dat na een aantal maanden trainen opnieuw met u geëvalueerd wordt en eventueel bijgesteld wordt.

 

 

Trainingsdoelen

U komt bij ons trainen met een gericht doel waar u tijdens de trainingen aan kunt gaan werken. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld het verbeteren van de balans, de spierkracht of de lenigheid. Ook afvallen en verbeteren van de conditie behoren tot de mogelijkheden. De medische training kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt als start van een sporttraject of arbeidsrevalidatie-traject; na behalen van de einddoelen is het dan de bedoeling dat u teruggerevalideerd bent op sport - danwel arbeidsniveau. Training bij ons stopt dan ook op dat moment.

 

Copyright © All Rights Reserved