Home

Paramedisch Centrum Ypenburg


Corona-virus in de fysiotherapie 


Beste cliënt(e) van PMC Ypenburg,


Afgelopen weken was u als cliënt gehouden aan noodzakelijke zorg en had hiervoor een verwijsbrief van uw arts nodig. Gezien de hierdoor toegenomen administratieve druk bij uw (huis)arts zijn wij door een aantal verzocht de vooralsnog zoveel mogelijk haalbare zorg te leveren, maar dan zonder dat u als cliënt hiervoor een verwijsbrief nodig heeft.

Graag werken wij met u en uw verwijzers samen om de zorg behapbaar en zinnig te houden!

Dus heeft u vanaf heden geen verwijsbrief nodig, tenzij uw zorgverzekeraar hier uitdrukkelijk om vraagt; in het uiterste geval zal dan alsnog met terugwerkende kracht een verwijzing moeten worden geregeld.


Zoals eerder gecommuniceerd behouden we onze ruimere behandeltijden om ook de noodzakelijke schoonmaak te kunnen doen na iedere behandeling en zorgen we ervoor dat cliënten elkaar niet of zo min mogelijk treffen in de praktijk.


De volgende afspraken blijven dus ook nog van kracht:


  • uiteraard: bij ziekteverschijnselen blijft u thuis, maar ook bij huisgenoten die ziekteverschijnselen hebben annuleert u de afspraak! 
  • als u recent contact heeft gehad met iemand die covid-19 (corona) besmet is: graag melden en thuis blijven!
  • als u een afspraak bij ons maakt of al heeft, kom zoveel mogelijk alleen (dus niet partner, kinderen, etc meebrengen, deze blijven buiten de praktijk op u wachten of gewoon thuis)
  • kom liefst exact op de geplande tijd, wij openen de deur voor u!
  • bij de entree staat ontsmettingsgel, deze kunt u gebruiken
  • neem een eigen badlaken mee voor op de behandeltafel en een kleinere handdoek om e.e.a. af te dekken
  • belangrijk: bij binnenkomst wordt via een infrarood thermometer uw temperatuur gemeten, dit is uitsluitend bedoeld om eventuele verhoging of koorts te meten en te beoordelen of u veilig behandeld kunt worden; gegevens hieromtrent worden NIET opgeslagen….


Tot slot: blijf op de hoogte en vooral gezond! www.pmcypenburg.nlNamens alle therapeuten van PMC Ypenburg: we doen ’t samen!Binnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen.


Paramedisch Centrum Ypenburg


Een veelzijdig kwaliteitscentrum voor fysiotherapie waarbinnen diverse specialisaties worden aangeboden, waaronder sportfysiotherapie, manueel therapie, MSK echografie, medical taping en dry-needling.


U kunt bij ons zowel met als zonder verwijzing van de huisarts of specialist terecht.


Al onze fysiotherapeuten staan ingeschreven in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie) en

het BIG register en zijn lid van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).


Ik ben Marc Kabbedijk, founder en eigenaar van PMC Ypenburg, welke werd opgericht in 2003,

sinds 2005 aan de Laan van Waalhaven in Den Haag.

Voor mij als eigenaar is het altijd belangrijk geweest een divers en kundig team om mij heen te creëren en

een uitgebreid network van hulpverleners, zowel 1e als 2e lijn,  te hebben waarmee we als

fysiotherapeuten-team samenwerken.

Ik vind het belangrijk in de praktijk een ‘open deuren politiek’ te hebben. Dit betekent niet dat we in en uit

lopen bij elkaar maar juist de patient met bijbehorende klacht centraal stellen en de juiste behandelaar

voor die persoon en klacht zoeken.

Dit kan dan ook betekenen dat wij doorverwijzen naar collega’s of andere hulpverleners buiten

de eigen praktijk.


Kernwaarden: sfeer, respect, kunde en inzicht.

Paramedisch Centrum Ypenburg


U kunt bij ons zowel met als zonder verwijzing van de huisarts of specialist terecht.

CONTACT

Laan van Waalhaven 255

2497GL Den Haag

info@pmcypenburg.nl

OPENINGSTIJDEN


Afspraken dienen ten minste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Te laat afgezegde afspraken worden bij de patiënt in rekening gebracht en kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.


Maandag, Donderdag: 07:30 tot 21:00

Dinsdag, Woensdag, Vrijdag: 07:30 tot 18:30

Zaterdag: op aanvraag

© Copyright. All Rights Reserved.