Corona Virus Updates

Update 3 november 2021
Beste cliënt(e) van PMC Ypenburg,


U bent gewend als cliënt van PMC Ypenburg de beste zorg te krijgen, daar doen wij als team dagelijks onze uiterste best voor. In verband met het aanscherpen van de maatregelen aangekondigd 2 november jl zijn de vogende regels (weer) van kracht:


 • Aangezien het binnen onze praktijk en behandelruimtes niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden dient u een mondkapje te dragen en bij binnenkomst de handen te desinfecteren.
 • uiteraard: bij ziekteverschijnselen blijft u thuis en annuleert u de afspraak! 
 • als u een afspraak bij ons maakt of al heeft, kom zoveel mogelijk alleen (dus niet partner, kinderen, etc meebrengen, deze blijven buiten de praktijk op u wachten of gewoon thuis)
 • neem een eigen badlaken mee voor op de behandeltafel en een kleinere handdoek om e.e.a. af te dekken
 • belangrijk: bij binnenkomst wordt via een infrarood thermometer uw temperatuur gemeten, dit is uitsluitend bedoeld om eventuele verhoging of koorts te meten en te beoordelen of u veilig behandeld kunt worden; gegevens hieromtrent worden NIET opgeslagen….


Bij voorbaat onze dank!


Namens alle therapeuten van PMC Ypenburg: we doen ’t nog steeds samen!Binnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen


--------------------------------------------------------------------------------


Update 26 juni 2021


Laatste update nav versoepelingen 26 juni 2021


Beste cliënt(e) van PMC Ypenburg,


Aangezien het binnen onze praktijk en behandelruimtes niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden dient u nog steeds een mondkapje te dragen en bij binnenkomst de handen te desinfecteren.


Bij voorbaat onze dank!


Namens alle therapeuten van PMC Ypenburg: we doen ’t nog steeds samen!Binnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Update 9 oktober 2020


Beste cliënt(e) van PMC Ypenburg,


De laatste weken neemt het weer andere vormen aan, betekent dat wij onze wachtkamer openstellen. U kunt dus weer plaatsnemen in de wachtkamer, echter op de gemarkeerde open plaatsen (corona-proof) en maximaal 5 minuten voor uw afspraak! Tevens vragen wij u een mondkapje te dragen, zodat we met elkaar de praktijk virus-vrij houden.


Daarnaast: we zien nog steeds een toename van de besmettingen en opnames in de samenleving, dus houdt u zoveel mogelijk aan de eerder gemaakte afspraken: 1,5 m afstand, geen handen geven, thuisblijven bij verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, keelpijn) of klachten als reukverlies, smaakverlies en uiteraard koorts! Bij de entree staat ontsmettingsgel, deze kunt u gebruiken; we blijven uw temperatuur meten via een infrarood thermometer, nu echter bij binnenkomst in de behandelkamer. Dit is uitsluitend bedoeld om eventuele verhoging of koorts te meten en te beoordelen of u veilig behandeld kunnen worden (nogmaals: gegevens hieromtrent worden NIET opgeslagen…)


Tot slot: ook bij ziekteverschijnselen bij huisgenoten neemt u contact op en annuleert u de afspraak, als u recent contact heeft gehad met iemand die covid-19 (corona) besmet is: graag melden en thuis blijven! En: als u een afspraak bij ons maakt of al heeft, kom zoveel mogelijk alleen (dus niet partner, kinderen, etc meebrengen, deze blijven buiten de praktijk op u wachten of gewoon thuis)

Want vóór alles: voorkomen is beter (en makkelijker) dan genezen! Blijf op de hoogte en vooral gezond! www.pmcypenburg.nl


Namens alle therapeuten van PMC Ypenburg: we doen ’t samen!


Binnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Update 3 juni 2020


Beste cliënt(e) van PMC Ypenburg,


Afgelopen weken was u als cliënt gehouden aan noodzakelijke zorg en had hiervoor een verwijsbrief van uw arts nodig. Gezien de hierdoor toegenomen administratieve druk bij uw (huis)arts zijn wij door een aantal verzocht de vooralsnog zoveel mogelijk haalbare zorg te leveren, maar dan zonder dat u als cliënt hiervoor een verwijsbrief nodig heeft.

Graag werken wij met u en uw verwijzers samen om de zorg behapbaar en zinnig te houden!

Dus heeft u vanaf heden geen verwijsbrief nodig, tenzij uw zorgverzekeraar hier uitdrukkelijk om vraagt; in het uiterste geval zal dan alsnog met terugwerkende kracht een verwijzing moeten worden geregeld.


Zoals eerder gecommuniceerd behouden we onze ruimere behandeltijden om ook de noodzakelijke schoonmaak te kunnen doen na iedere behandeling en zorgen we ervoor dat cliënten elkaar niet of zo min mogelijk treffen in de praktijk.


De volgende afspraken blijven dus ook nog van kracht:


 • uiteraard: bij ziekteverschijnselen blijft u thuis, maar ook bij huisgenoten die ziekteverschijnselen hebben annuleert u de afspraak! 
 • als u recent contact heeft gehad met iemand die covid-19 (corona) besmet is: graag melden en thuis blijven!
 • als u een afspraak bij ons maakt of al heeft, kom zoveel mogelijk alleen (dus niet partner, kinderen, etc meebrengen, deze blijven buiten de praktijk op u wachten of gewoon thuis)
 • kom liefst exact op de geplande tijd, wij openen de deur voor u!
 • bij de entree staat ontsmettingsgel, deze kunt u gebruiken
 • neem een eigen badlaken mee voor op de behandeltafel en een kleinere handdoek om e.e.a. af te dekken
 • belangrijk: bij binnenkomst wordt via een infrarood thermometer uw temperatuur gemeten, dit is uitsluitend bedoeld om eventuele verhoging of koorts te meten en te beoordelen of u veilig behandeld kunt worden; gegevens hieromtrent worden NIET opgeslagen….


Tot slot: blijf op de hoogte en vooral gezond! www.pmcypenburg.nlNamens alle therapeuten van PMC Ypenburg: we doen ’t samen!


Binnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Update 3 mei 2020


Beste cliënt(e) van PMC Ypenburg,


Goed nieuws: sinds vrijdag 1 mei mogen we (gedoseerd) weer opschalen!

Dat betekent dat wij met in acht neming van een aantal zaken weer patiënten mogen gaan behandelen!


Wel zijn wij nog gehouden aan het zoveel mogelijk leveren van noodzakelijke zorg….dat betekent dat wij kritisch moeten beoordelen wat de noodzaak voor behandelen is (u heeft dan ook een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig waaruit blijkt dat de hulp NOODZAKELIJK is), gedoseerd behandelen en ruimere behandeltijden gaan inroosteren om bv ook de noodzakelijke schoonmaak te kunnen doen na iedere behandeling.


Daarnaast moeten wij dus roostertechnisch een aantal zaken veranderen, o.a. op wisselende tijden werken tov onze collega’s zodat patiënten elkaar niet treffen in de wachtruimte.

Hiertoe hebben wij een aantal noodzakelijke ‘regels’ op moeten stellen waaraan iedereen zich zoveel mogelijk dient te houden:


 • uiteraard: bij ziekteverschijnselen blijft u thuis, maar ook bij huisgenoten die ziekteverschijnselen hebben annuleert u de afspraak! 
 • als u recent contact heeft gehad met iemand die covid-19 (corona) besmet is: graag melden en thuis blijven!
 • als u een afspraak bij ons maakt of al heeft, kom zoveel mogelijk alleen (dus niet partner, kinderen, etc meebrengen, deze blijven buiten de praktijk op u wachten of gewoon thuis)
 • kom liefst exact op de geplande tijd, wij openen de deur voor u!
 • bij de entree staat ontsmettingsgel, deze kunt u gebruiken
 • neem een eigen badlaken mee voor op de behandeltafel en een kleinere handdoek om e.e.a. af te dekken
 • belangrijk: bij binnenkomst wordt via een infrarood thermometer uw temperatuur gemeten, dit is uitsluitend bedoeld om eventuele verhoging of koorts te meten en te beoordelen of u veilig behandeld kunt worden; gegevens hieromtrent worden NIET opgeslagen….


Tot slot: volg onze website voor het laatste nieuws en de meest recente wijzigingen in het behandelplan. Want dit is een nieuw virus en men heeft nog maar beperkte kennis omtrent het gedrag op langere termijn…dus wat deze week wel mag, kan volgende week weer anders zijn!

Daarom: blijf op de hoogte! www.pmcypenburg.nlNamens alle therapeuten van PMC Ypenburg: we doen ’t samen!


Binnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Update 10 april 2020


Sinds het begin van de corona-uitbraak hebben we een inhaalslag gemaakt met de digitale mogelijkheden zoals videobellen via Click.docs, online intake, digitale huiswerkschema’s, etc.

Deze ‘infastructuur’ was al aanstaande, echter met de noodzaak om op afstand te ‘behandelen’ kwam dit in een stroomversnelling. Dank hierbij aan Fysioroadmap voor de versnelde online intake-mogelijkheden.


Met het overgrote deel van onze cliënten  blijven wij op afstand in contact en ook voor nieuwe cliënten bieden wij onze diensten aan.

Betekent dus dat wij digitaal open blijven, dus altijd bereikbaar voor uw vragen of indien gewenst uitbouw van uw oefenprogramma. Met ons veilig videoconsult kunnen we voor alle nieuwe patiënten toch een onderzoek doen en u op maat helpen met oefeningen en adviezen. Dus ook in deze corona-tijd: blijf niet met hinderlijke klachten lopen.

Juist nu is het van belang voldoende in beweging te blijven en te kunnen blijven…heeft u hulp nodig? Neem contact met ons op!


Email: info@pmcypenburg.nl  of bij acute noodzaak: 06-12801092


Voor de post-corona-periode zijn wij achter de schermen al druk bezig met het opzetten van de revalidatie, vanuit de kennis en richtlijnen hieromtrent en alle informatie vanuit de ziekenhuizen.

Want het overwinnen van het corona-virus stopt niet bij het verlaten van de IC….ook daarna zullen veel mensen hun longcapaciteit en conditie, beweeglijkheid en souplesse, spiervolume en spierkracht weer moeten opbouwen. Wij staan voor u klaar! 


Team PMC Ypenburg


Binnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Update: 25 maart 2020


Corona-virus in de fysiotherapie 


U bent gewend als cliënt van PMC Ypenburg de beste zorg te krijgen, daar doen wij als team dagelijks onze uiterste best voor. Sinds de aanscherping van de maatregelen 23 maart jl en advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) is er overleg geweest met diverse praktijken en artsen om te komen tot het - op dit moment - meest veilige besluit: de praktijk te sluiten voor reguliere zorg tot 6 april.


Uiteraard zijn wij bereikbaar voor acute noodzakelijke zorg, op voorschrift van de arts.

Daarnaast blijven wij beschikbaar voor vragen, adviezen en instructie van oefeningen middels online beeldbellen. Mocht u hiervan gebruikt willen maken, laat ons dat dan weten via de mail ( info@pmcypenburg.nl ).

Voor spoedoverleg danwel nieuwe aanmeldingen kunt u mij bereiken via 06-12801092.


We wensen via deze weg al onze cliënten en familie veel gezondheid en sterkte in deze uitdagende tijden;  let goed op elkaar en we kijken er naar uit onze praktijk weer te openen zodra de situatie dit weer toelaat!!


Namens Team PMC Ypenburg,


Marc KabbedijkBinnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Update: 16 maart 2020


Corona-virus in de fysiotherapie 


U bent gewend als cliënt van PMC Ypenburg de beste zorg te krijgen, daar doen wij als team dagelijks onze uiterste best voor. Om u zo goed mogelijk te helpen en gevaar op verspreiding van het corona-virus te minimaliseren, is het noodzakelijk een aantal afspraken hierover te maken, in lijn met de voorschriften van het RIVM.


U kunt van ons team het volgende verwachten:

 • U kunt nog steeds behandelingen (1 op 1) krijgen, bij noodzakelijke zorg. Dit geldt ook voor nieuwe patiënten! Behandelingen gaan dus op dit moment gewoon door!
 • Therapeuten werken niet bij verkoudheid, keelpijn, koorts of hoesten.
 • Bij binnenkomst wordt u dus ook gevraagd naar eventuele symptomen!
 • Therapeuten wassen voor en na elke behandeling de handen.
 • Therapeuten zien er op toe dat bij elke behandeling een grote handdoek wordt gebruikt.
 • Therapeuten zien erop toe dat de trainingsapparatuur die gebruikt wordt tijdens de behandeling/training gedesinfecteerd wordt op de contactoppervlakken na de behandeling.


Wat wij van u verwachten:

 • U komt niet naar onze praktijk als u verkouden bent, koorts of keelpijn heeft of moet hoesten, zich beroerd voelt of niet in staat bent ’normaal’ te functioneren
 • Bij twijfel belt u de praktijk om te overleggen.
 • U neemt een grote handdoek mee voor op de behandeltafel.
 • U komt alleen naar de praktijk en neemt geen andere personen mee (uitzondering als u gebracht moet worden), laat ook kinderen thuis.


Team PMC Ypenburg


Binnen PMC Ypenburg volgen we de ontwikkelingen rondom het corona-virus op de voet. Wanneer er iets aan de situatie verandert, zullen wij een update delen. Op de webpagina van het RIVM is ook de actuele status over het corona-virus te volgen. Heeft u vragen? Neemt u contact op met de praktijk: 070-4154050 of via de mail: info@pmcypenburg.nl